چشمتان روشن امام کاظمین

السلام علیک یا حضرت معصومه 

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا 

السلام علیک یا حضرت موسی ابن جعفر

چشمتان روشن امام کاظمین                            آمده معصومه ات / آن نور عین 

دختری آمد بدنیا کز خبر                                    جان به قربانش نماید آن پدر 

جان به قربان شما و دخترت                               عالمی شیدایی خاک درت 

بسته ام امید بر چشمان تو                                هم به زیبا غنچه بستان تو 

کاظمی و صبر حق در جان تو                               شهر قم زنده به فرزندان تو 

ای امام هفتمین شیعیان                                  باب حاجات جمیع شیعیان 

تو به اندوه درون دانا تری                                   حاجت ما را به بالا می بری ؟

کاظم آل محمد از وفا                                       درد های شیعه را بنما دوا 

حق آن زیبا گل معصومه ات                               جان آن بانو و نور دیده ات 

کن دعا جانانه بهر عاشقان                                باز کن صدها گره از کارشان 

صبر ما لبریز گشته از فراق                                 جان آن احمد / به آن شاه چراغ 

مهدی ما را طلب کن از خدا                              جان آن معصومه و جان رضا 

تو شفیع حق نما / معصومه را                            هم گل مشهد / علی موسی الرضا 

روزی ما کن امام کاظمین                                   قم / مدینه / مشهد و صحن حسین 

میلاد بانوی کرامت ایران / حضرت معصومه خانم عزیز مبارک 
دوستت دارم بانوی مهربان من 

- ۷ مهر ۱۳۹۰
/ 0 نظر / 12 بازدید