امشب از بهر فرج آقا دعایت می کنم

امشب از بهر فرج ، آقا دعایت می 
کنم
در دعای جوشن ام ، هر لحظه یادت می کنم
یک جهان ماتم شده دلهای ما در غیبتت
من حدیث غصه را امشب حکایت می کنم
چون تنزل می کند روح و ملک درمحضرت
من بسان عرشیان ، " قدر"ت روایت می کنم
هر شب ماه خدا با "الفرج " سویت شدم
نزد خالق ، امشب از هجرت شکایت می کنم
حکم تقدیرم به قدر عشق من امضا نما
من که هر دم ، هستی و جانم فدایت می کنم
ای خدا ، تقدیر من با مهر او بالا ببر
من ز مولایم به خون خود حمایت می کنم
اللهم عجل لولیک الفرج
/ 0 نظر / 11 بازدید