ای جواد امت ای ابن الرضا

السلام علیک یا امام محمد ابن علی الجواد

ای تو باب حاجت و ای مرتجی
                                              ای جواد امت ای ابن الرضا 
هست و بودم بسته بر جود شماست 
                                             ذکر نامت رمز حاجات رواست 
بر رضا هر دم دعا آورده ام 
                                             واسطه / نام شما آورده ام 
با کلید یادت ای جود مدام 
                                         هر چه بند و بستگی گردد تمام 
نک به تعجیل فرج بنما دعا 
                                       ای یگانه غنچه ی موسی الرضا 
 اللهم عجل لولیک الفرج 
/ 0 نظر / 13 بازدید