ای که نامیدت خدا مولای ما

به بهانه ٢۴ ذیحجه ، روز مباهله و انفاق مولا علی علیه السلام در نماز :
ای که در وقت نماز و در رکوع 
دلنوازی می کنی با آن خشوع  
ای که انگشتر دهی بر بینوا 
ای که نامیدت خدا " مولای ما "
ای که می بخشی به ایتام و صغیر 
با همه لطف  و کرام بی نظیر 
شب به همراه تو آید تا سحر 
تا رسانی سفره ی نانی به در 
دیده این عالم بسان مرتضی ؟ 
کو چه بخشاید به طفلی بینوا ؟ 
پشت خود بر او بسازد مرکبی 
تا بخندد طفل بی بابا ، شبی
ای که تسبیح تو و ذکر و قیام 
سجده ها و قامت و حمد و سلام 
برتر آمد از عبادات بشر 
ها علیٌ بشرٌ کیفٓ بشرْ ؟
ای ولی مومنان و ای علی 
ای که نور حق به جانت منجلی 
تا که جان باشد  به تن گویم علی 
با صفای باطنم گویم علی
/ 0 نظر / 13 بازدید