هفت سینم می سپارم من به دستان شما

هفت سینم می سپارم من به دستان شما

تا شود این نوبهارم مست چشمان شما

من «سرور» و شادمانی از شما خواهم به عید

تا جهان را جمله بینم باغ و بستان شما

من «سترگی» از تو بینم ای تمام اقتدار

عالمی افکنده سراز بهر فرمان شما

هرچه معنای «سخاوت» در شما گل کرده است

من فدای آن کرام وجود و احسان شما

»سرور» کل جهانی ای عزیز مرتضی

سروری برجان ما کن جان به قربان شما

با ظهورت این «سعادت» هدیۀ هستی نما

تا جهان زیبا بچرخد تحت فرمان شما

با «سلام» آل یاسین ، سال خود نو کرده ایم

تا ابد یارب بمانم در گلستان شما

من «سلامت» می کنم هرجا که باشم ای امام

کاش این عیدی ببینم روی خندان شما

گرچه دورم از شما اما ز لطف و مرحمت

رحمتی کن تا شوم ناخوانده مهمان شما

 

اللهم عجل لولیک الفرج

 
/ 0 نظر / 12 بازدید