پست های ارسال شده در تیر سال 1387

شبها به سوی درگهت سر می گذارم

  شبها به سوی در گهت سر می گذارم                                                   پیشانیم بر خاک این در می گذارم   معصومه جان دانی چگونه نام پاکت                                             ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

معصومه جان بار دگر بر ما نظر کن

  معصومه جان بار دگر بر ما نظر کن                                             این روحهای خسته را آسوده تر کن   معصومه جان غیر شما عشقی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

زینت این سرزمین بانوی ما معصومه است

    زینت این سرزمین بانوی ما معصومه است                                        نور چشم ما همه بانوی ما معصومه است   با  نگاه خود به ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید

من غمی دیگر ندارم اشک من مال شما

    من غمی دیگر ندارم اشک من مال شما                                غصه ای دیگر ندارم اشک من مال شما   من بجز نور خدا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

مرا ز کویت مران به جان معصومه ات

    به کوی تو به عشق روی تو سر می زنم                                            به عشق دیدن تو دوباره در می زنم   به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

معصومه بانو دل را ستانده

    ما بی سرو پائیم بی عشق ولایت                                          ما هیچ نداریم بی عشق ولایت   ما خسته و زاریم جز یار نداریم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید