پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

من به عشق پاک تو مشهور گشتم فاطمه

  من به عشق پاک تو مشهور گشتم فاطمه                                  من به ناز شست تو مسرور گشتم فاطمه   دست خود را برنداری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

من دست بوسم فاطمه

السلام علیک یا فاطمه معصومه از اینکه نزدت خوانده ای                                     از اینکه قلبم سفته ای از اینکه کردی راضیم                                        از اینکه دردم برده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

جان فدای نام پاکت خواهر موسی الرضا

  جان فدای نام پاکت خواهر موسی الرضا                                      گشته ای رکن سخاوت خواهر موسی الرضا   با غریبان و نداران خوش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

شهر قم یک گل به نام حضرت معصومه دارد

  شهر قم یک گل به نام حضرت معصومه دارد                                  این شرف را شهر قم با حضرت  معصومه دارد   شهر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

معصومه جان بر لطفتان دلبسته گشتیم

  معصومه جان بر لطفتان دلبسته گشتیم                                                ما را مرانی از درت وابسته گشتیم   هر برگ این دفتر بیادت مُهر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

من غمی دیگر ندارم جز در کوی شما

  من غمی دیگر ندارم جز در کوی شما                                             مأ منی دیگر ندارم جز در کوی شما   من در این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

من عزادار توام معصومه جان

من عزادار توام معصومه جان                                                     شیعه زار توام معصومه جان   در غمت من هم عزاداری کنم         ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

دوباره سوی خود کردی صدایم

  دوباره سوی خود کردی صدایم              دوباره  باز هم کردی ندایم   که ای زهرا بیا اندر بر من                مگر از من نمی خواهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید