حج من در روضه ی عشق تو برپا می شود


حج من در روضه ی عشق تو برپا می شود     
                                                   رود چشمم بر لب بحر تو دریا می شود 

صحن گوهر شاد تو / سعی صفا و مروه است   
                                                     چشم نادیده به دیدار تو بینا می شود 

هر نفس در صحن تو / یک عمره ی مقبوله است  
                                                      زین حرم / سعی صفا و مروه / سرپا می شود 

من به سقا خانه ات سیراب عرفان گشته ام     
                                                     زمزم نور و شرف / زین حوزه برپا می شود

من به قربان شما / ای معنی صبر و رضا         
                                                         عید قربانم به دیدار تو معنا می شود 

در طواف مشهدت / افرشتگان در صف شدند   
                                                   هشتمین دفتر به اشک دیده امضا می شود 

گفته بودی گر بیایی / من به دیدارت شوم       
                                               این دل پژمرده ام / زین مژده برنا می شود 

کی شود فرزند تو / روشن کند چشم جهان   
                                                عالمی از این خبر / شاد و مصفا می شود 

/ 0 نظر / 13 بازدید