دو چشمت چون دو چشم حیدر استی

میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله مبارک باد:

دو چشمت چون دو چشم احمد استی             تو آخر غنچه ی پیغمبر استی 

تو که همنام ختم مرسلینی                           قیامت هم بسان احمد استی 

محمد گفت : مهدی خواهد آمد                          کنون دیدار رویت غایت استی 

به قرآن و کلام و سنت او                               یقین تنها امام و رهبر استی 

به عالم بازگشته جاهلیت                                دوباره تشنه ی پیغمبر استی 

بیا و تکیه زن بر کزسی عدل                           که راه عدل تو چون حیدر استی 

بیا و برفکن این پرده از روی                                 جهان چشم انتظار رویت استی 

خدایا مژده ای در روز میلاد                             که با یادش دو چشمانم تر استی 

۲۱ بهمن ۱۳۹۰

/ 0 نظر / 12 بازدید