به هر جا رو کنم لطفت عیانست

به هر جا رو کنم لطفت عیانست 

که نامت در دل و جان و زبانست 

قسم بر ( والضحی ) و شمس و تینت 

که عالم با وجودت گلفشانست 

همی می بخشی و رخ می نمایی 

جهانی بر مدار این نشانست 

چگونه من سرایم آن صفاتت ؟

که وصفت خارج از حد و بیانست 

ببخشی بنده ای با قطره اشکی 

نگویی اینچنین بود و چنانست 

قسم بر آن صفات و ذات و افعال 

که ( الله الصمد ) رمز جنانست 

فدای عرش رحمانت که آنجا 

خطای بندگانت هم نهانست 

به ( لوح ) ات با ( قلم ) دل می ربایی 

که این رمزی به جمع عاشقانست 

بنازم هم قضایت / هم قدر را 

که رازی از اله عارفانست 

مرا راضی بگردان بر رضایت 

رضایت / شادی روح و روانست

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

/ 0 نظر / 11 بازدید