این جمعه با جشن شما وه جمعه ای دیگر شده

یا ابا صالح المهدی اگرچه  دوستدار گناهکار شماییم اما هر چه هستیم شیعه شماییم و غیر از در لطف شما در دیگری نمی شناسیم . از خدا می خواهیم این آخرین جشن میلاد بی حضور شما باشد .

میلادتان مبارک امام مهربان من 

این جمعه با جشن شما وه جمعه ای دیگر شده 

                                   خندان لب هر شیعه و شادان دل رهبر شده

خواهم ز یزدان جهان سرعت دهد امر شما

                                     از بهر تعجیل فرج چشم همه بر در شده 

دوازدهم مرداد۱۳۸۸

 

/ 0 نظر / 8 بازدید