مگر مردی در این پس کوچه ها نیست ؟

السلام علیک یا فاطمه الزهرامگر مردی در این پس کوچه ها نیست ؟                                                  مگر یک اشنا در خانه ها نیست ؟کجا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

رباعیات نوروزی

السلام علیک یا ابا صالح المهدیبهارم روی خوشرنگ نگار است               که یارم خوشترین عطر بهار است بهاران بوی گل می پیچد اما                     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

بهاران شد فراقش سر نیامد

السلام علیک یا ابا صالح المهدی بهاران شد فراقش سر نیامد             طبیب عاشقان از در نیامد به تقلیب قلوب و قلب احوال             ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید
شهریور 93
1 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
3 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
تیر 92
3 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
7 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
3 پست
آذر 90
3 پست
مهر 90
4 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
تیر 89
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
5 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
12 پست
تیر 87
11 پست
خرداد 87
5 پست
اسفند 86
2 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
15 پست
wwwdandaanir
8 پست
مباهله
1 پست
سرود_شعر
1 پست
شعر
1 پست
سروده
1 پست
اشعار
1 پست
متشکرم
1 پست