ای همدم شبهای من معصومه خانم

دوستت دارم بانوی مهربانم

 

ای همدم شبهای من معصومه خانم               ای بوسه لبهای من معصومه خانم 

ای برترین در خوبی و مهر و کرامت             تنهاترین ماوای من معصومه خانم 

چشمم به در بلکه ببینم روی ماهت              مهتاب خوش سیمای من معصومه خانم 

در قم به پابوس تو آیم ای کریمه                  دنیا و ما فیهای من معصومه خانم 

بهرم نمودی تو کرامتهای بیحد                   زیباترین آوای من معصومه خانم 

جز روی تو هرگز ندارم عشق رویی            ای دختر زهرای من معصومه خانم 

/ 0 نظر / 11 بازدید