هادی است و خوش هدایت کرده است

السلام علیک یا امام علی النقی الهادی :
هادی است و خوش هدایت کرده است 
بر دل و جانم صدارت کرده است 
آن نهم فرزند زهرای بتول 
هر زمان  بر ما عنایت کرده است
هر که با اولاد زهرا یکصداست
هر چه خوبی را روایت کرده است 
عشق و مهر اهل بیت فاطمه 
بر قلوب ما سرایت کرده است 
آن نگاه غیبی و الطاف او 
تا ابد ما را شفاعت کرده است
از خدا خواهم ظهور مهدی اش 
کو به جان من امامت کرده است
اللهم عجل لولیک الفرج
با امام هادی ام ، دل جاری است 
از همه زشتی و پستی عاری است
می کشاند روح ما را تا خدا 
ضربت عشقش به جانم کاری است
در جهان غرقه در طغیان  و ظلم 
جان ما محتاج این دینداری است 
یا امام هادی ام ، دستم بگیر 
روح من لب تشنه ی این یاری است
بر "فرج " از بهر ما بنما دعا
قلب شیعه در غم و در زاری است
اللهم عجل لولیک الفرج
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
/ 0 نظر / 12 بازدید