# قلب_من_با_نبض_مشهد_م_زند

قلب من با نبض مشهد می زند

دهه ی کرامت مبارک باد دایما پرسند از من مردمان                 عازم مشهد چرایی هر زمان ؟من بجز مشهد ندارم منزلی             مامن و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید